Wie zijn wij? - Geschiedenis KWB en onze afdeling

 

Ontstaan KWB in Vlaanderen


Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog groeide vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging de behoefte om een socio-culturele vormingsbeweging te stichten: in 1945 werd KWB gesticht.In de geest van destijds was KWB een mannenbeweging die sociale actie, volkscultuur en vorming hoog in het vaandel voerde. Vlaanderen moest heropgebouwd worden: vorming en sociale actie van en door loon- en weddetrekkenden waren hiertoe de hefbomen. Alras groeiden er overal afdelingen.

 

KWB Sint-Martinus in de kinderschoenen

 

Het oudste verslag dat teruggevonden werd over KWB Sint-Martinus dateert van 1 januari 1954. Uit dit verslag blijkt dat de afdeling reeds vroeger bestond en 440 leden telde. Streefdoel was eind 1955 de 500 leden te bereiken en een vlag aan te schaffen.Iedere straat had een verantwoordelijke en wanneer deze overleed werd binnen de maand een opvolger gevonden.

 

Jaarprogramma van weleer

 

Er werd toneel gespeeld, kaartavonden, kerst- en Sint-Maartenfeesten wisselden af met avonden waarop over het lot van de werknemer gediscussieerd werd. Een spaarkas liet toe dat voor velen een eerste buitenlandse dagreis mogelijk werd.

De activiteiten gingen door in de Zonnestraat (nu parking "Bonny") en in een bijlokaal op de "TIR" (Immerzeel - Schietbaan) omdat in de jaren '40 & '50 de afstand Aalst Centrum - Wijk Immerzeel in de wintermaanden te groot bleek...

 

Naar een dieptepunt

 

Tijden veranderen…

Door de toenemende welvaart, de scholingskansen voor elkeen, de individualisering en het ruimere vrijetijdsaanbod, kregen de KWB afdelingen (vooral in de steden) harde klappen. Voor KWB Sint-Martinus betekende dit in 1982 het opdoeken van de afdeling…

 

De heropstanding

 


Eén bestuurslid legde zich hierbij niet neer: Pierre Van Assche contacteerde samen met twee andere bestuursleden Benno Declerck. Onmiddellijk werd er afgesproken de werking opnieuw op te starten door minstens één activiteit per maand in te richten. Van 19 leden groeide de afdeling naar 105 leden en werd er ook gestart met een recreatieve volleybalploeg.

 

De dag van vandaag...

 

Baanbrekend was dat KWB Sint-Martinus van een mannen- naar een gemengde beweging overschakelde. In 2006 sloten de KWB afdelingen van Sint-Jozef en Sint-Anna bij de KWB afdeling van Sint-Martinus aan. Bovendien ontsnapten de activiteiten van onze afdeling niet aan de aandacht: getuige hiervan was o.a. de nationale prijs voor diversiteit die in 2004 toegekend werd.

Voor een gedetailleerde geschiedenis van de afdeling Sint-Jozef Aalst, klik hier.

 


Volg KWB Eensgezind op Facebook en Twitter

 

 

kwbaalst.be © 2016 

webmaster