Geniet van goedkoop warm water… dankzij je eigen zonnecollector!

Verslag van de infoavond over zonnecollectoren op 8 februari 2010

Een infoavond over zonnecollectoren, dat leek mijn partner en mezelf interessant om bij te wonen. Temeer omdat de ‘nieuwe energiebronnen’ heel  actueel zijn, maar ook omdat wijzelf bouwplannen hebben.

Mijn eerste indruk was dat er mensen van verschillende leeftijden aanwezig waren. Het is dus een onderwerp dat leeft bij alle leeftijdsgroepen. Maar goed ook, want zorg dragen voor het milieu is iets wat iedereen aanbelangt…

Luc Dedeyne was de gastspreker van dienst. Hij werd door de Vlaamse overheid aangesteld als energieconsulent voor de Vlaamse Architectenorganisatie en de Bond van Vlaamse architecten.  Hij loodste ons door de wereld van zonnecollectoren.


Een zonnecollector is een systeem:

  - bestaande uit zonnecellen

  • - dat als een vlak paneel op het dak wordt bevestigd
   (oriëntatie best in het zuid-oosten of zuid-westen)
  • - dat (gratis) zonne-energie opneemt en die energie omzet in elektriciteit
  • - dat kan aangesloten worden op een warmwaterboiler of centrale verwarming (nl. vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren).

  Deze zonne-installatie wordt meestal aangewend voor het opwarmen van huishoudelijk water. Het is aan te raden de zonne-installatie aan te sluiten op een warmwaterboiler met een volume van ongeveer 100 liter per inwonende persoon.


  De zon schijnt in principe voldoende om in de periode april tot september behoorlijk wat energie te leveren voor het opwarmen van water. In de zomer is het best mogelijk om de behoefte aan warm water voor de volle 100% te dekken met zonne-energie. In de periode oktober tot maart is er minder zonlicht, maar het energieaanbod is nog altijd voldoende om het water voor te verwarmen (waardoor het water maar enkele graden extra moet opgewarmd worden door een andere energiebron).

  Hoeveel zonnepanelen er op het dak bevestigd moeten worden hangt af van het aantal inwonende personen. De vuistregel is: het aantal zonnepanelen is ongeveer gelijk aan het aantal inwonende personen (bv. 2 personen => 2 tot 3 panelen van 1 à 1,5 m²; 4 personen => 4 tot 5 panelen).

  Het grote nadeel van zonnecollectoren is de hoge aankoopprijs. De terugverdientijd van de investering is ongeveer 20 jaar.

  Om de aankoopprijs van de zonnepanelen wat de drukken organiseert ACW een bouwweekend. Tijdens dit weekend kunnen de deelnemers, onder deskundige begeleiding, hun zonnepanelen zélf maken. De materialen worden door ACW aangeleverd en de deelnemers maken sàmen zonnepanelen aan.  Aankoopprijs: 250 à 270 euro per zonnecollector.

  Het bouwweekend gaat door in het weekend van 11-06 (vanaf 15 u.) tot 13-06-2010. Locatie: de Kompascamping, Bassevillestraat 141, Westende.
  Inschrijvingen bij: KWB, Greet Delanghe, Lakensestraat 76, 1000 Brussel (02/210.88.11)

  Verslaggever van dienst: Greet